Geografie

  • lengte landgrenzen: 740 kilometer met Senegal
  • kustlijn: 80 kilometer
  • grootste rivieren: Gambia-rivier
  • hoogste punt: 53 meter

Ligging

Gambia is gelegen tussen 13° en 13°45′ noorderbreedte en tussen 13°50′ en 16°50′ westerlengte, tussen de Kreeftskeerkring en de Evenaar, aan de westkust van Afrika. Gambia wordt vrijwel geheel omsloten door het enige buurland: ‘Senegal’ een land dat ruim 17 keer zo groot is en waarmee nauwe banden bestaan. De grenslijn met dit land bedraagt 740 km. Vanaf het uiterste westen tot aan de oostelijke grens is het ruim 320 kilometer. Enkel de westzijde van Gambia grenst niet aan Senegal, maar aan de Atlantische Oceaan (ongeveer 80 km.)

Oppervlakte

De oppervlakte van Gambia bedraagt 11.295 Km2, en is hiermee het kleinste land op het Afrikaanse vasteland. Van de oostgrens met Senegal tot de Atlantische Oceaan bedraagt de afstand ongeveer 320 km. (vogelvlucht). De afstand van de noord- met de zuidgrens met Senegal bedraagt van ongeveer 50 km. (vogelvlucht) aan de westzijde tot ongeveer 24 km. aan de oostzijde. De noord- en zuidgrens met Senegal lopen voor de eerste 100 km. (vanaf de westzijde bekeken) horizontaal, maar voor de rest kronkelt deze min of meer evenwijdig mee met de bedding van de Gambiarivier.

Landschap

Gambia is een plat land. Het hoogste punt is 39 m. boven de zeespiegel en ligt aan de oostgrens met Senegal. De grond bevat zand met ijzeroxide, wat het zand de oranje-rode kleur geeft. Deze grondsoort maakt het verbouwen van pinda’s zeer geschikt. De mooie zandstranden maken het land toeristisch zeer aantrekkelijk. De oevers van de Gambiarivier bestaan voor een groot deel uit moerassig mangrovegebied.

Klimaat

De temperatuur in Gambia is tamelijk constant. Het gehele jaar door variëert de temperatuur aan de kust van 25 tot 30 graden Celsius. Landinwaarts en op de noordoever van de rivier Gambia loopt het kwik (soms aanmerkelijk) hoger op. De regentijd loopt van half juni tot begin september. Hevige buien, die meestal in de namiddag en avond vallen, zetten stad en land onder water. Na korte tijd zijn de wegen echter weer begaanbaar, zodat ook gedurende de regentijd het land goed te bereizen is. Buiten de regentijd kunnen de avonden en nachten fris zijn, maar de temperatuur komt vrijwel nooit onder 20 graden Celsius. Maar in mei kan de temperatuur gemakkelijk oplopen tot 35° C. In het binnenland kan het nog gemakkelijk 5° tot 10° C. hoger liggen, vooral bij windstil weer of indien de wind uit het binnenland (noordoosten) waait (‘The Harmattan Sahara’ wind). In deze periode valt er normaal helemaal geen regen, en dit zorgt ervoor dat de natuur op het einde van het droge seizoen een nogal dorre uitstraling geeft. Tijdens de droge periode schijnt de zon gemiddeld acht tot tien uur per dag. Maart, april en mei zijn de zonnigste maanden. De gemiddelde luchtvochtigheid te Banjul bedraagt in februari slechts 26%.

De Gambiarivier

Gambia ligt aan weerszijden van de Gambiarivier. Ze ontspringt in het massief van ‘Futa Jallon’ (Guinee), en loopt vervolgens door het zuidoostelijke deel van Senegal. De lengte van de rivier in Gambia bedraagt ongeveer 480 km.

Doordat de gronden (de ‘bantoforo’) aan weerszijden door de rivier werden bevloeid, zijn deze redelijk vruchtbare landbouwgrond geworden.

Zowel vroeger als nu is de Gambiarivier van zeer groot belang geweest voor het transport en de handel. Kleine zeeschepen kunnen de rivier tot het pindacentrum ‘Kaur’ bevaren, ongeveer 190 km. vanaf de kust.

Fauna en flora

Gambia ligt in de subtropen. Dat betekent dat er letterlijk van alles groeit en bloeit. Er is een grote verscheidenheid aan vegetatie. Palmbomen, kapokzijde- of katoenbomen en de opvallende baobab vindt u in het gehele land. Langs de rivier en haar zij-armen (bolongs) komen uitgestrekte mangrove-moerassen voor.