Sponsoring

Om het goede werk van onze stichting te kunnen voortzetten, is het uitermate belangrijk dat u ons blijft steunen! Er zijn diverse sponsormogelijkheden om bij te dragen aan de projecten van de Riky Overmars Foundation. Onze gegevens:

Riky Overmars Foundation, Rabobank 1018.61.729, te Epe.

De sponsormogelijkheden

  • U kunt deelnemen in ons Schoolsponsorproject door een bedrag van € 27,50 (Lower Basic School) of € 37,50 (Upperbasic school) of een veelvoud hiervan over te maken op ons rekeningnummer o.v.v. ‘Schoolsponsorproject’. U kunt hierbij kiezen of u een eigen sponsorkind wilt of het project in algemene zin wilt sponsoren.
  • Wilt u een specifieke bijdrage leveren aan een van onze andere projecten? Maak dan uw bijdrage over op onze rekening o.v.v. het desbetreffende project (groentetuin en boomgaard, de klamboe-actie, de naaischool, de maalderij, het SKILL trainingscenter voor jongens, of actie schoolpakket. Vermeldt hierbij eventueel de naam en het nummer van uw sponsorkind.
  • U kunt donateur worden van de Riky Overmars Foundation door jaarlijks € 10,- of meer over te maken op onze bankrekening.
  • U kunt een schenking doen in de vorm van een lijfrente waarbij u de verplichting aangaat vijf jaar lang – een in een notariële akte vastgelegde bijdrage – aan de stichting over te maken.Dit bedrag is in zijn geheel aftrekbaar van de belasting.
    Wanneer u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid en de akte laat passeren bij notariskantoor Wassink en Vermeulen in Epe, kunt u gebruik maken van een sterk gereduceerd – eenmalig – tarief. Voor meer informatie over deze mogelijkheid, kunt u contact opnemen met notariskantoor Wassink en Vermeulen, tel. (0578) 67 81 00 of bij een notariskantoor in uw eigen omgeving.
  • Natuurlijk kunt u altijd een vrijwillige bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Riky Overmars Foundation, Rabobank 1018.61.729 te Epe.

Uw bijdrage is één van de stenen die de rivier voor altijd zal verleggen.