Scholen en gemeenschappen

De school in Dumbuto

Eén van de scholen waar de stichting kinderen sponsort is de Dumbuto Lower Basicschool in het dorp Dumbuto. Deze school is opgericht in 1949 tijdens de koloniale periode. The Gambia was in die tijd één van de Britse koloniën. Bij gebrek aan leerlingen moest de school echter al snel haar deuren sluiten. Een periode die tot 1963 zou duren. In september 1963 werd de school heropend, 40 leerlingen – allemaal jongens – konden worden ingeschreven. Eén klaslokaal was hiervoor voldoende.
Met hulp van de Amerikaanse Ambassade en ‘Action Aid the Gambia’, een Britse hulporganisatie, kon de school worden uitgebreid. Er kwam één permanent gebouw en twee tijdelijke gebouwen, waarin 7 klaslokalen en een keuken konden worden ondergebracht. Deze uitbreiding vond plaats tussen 1983 en 1987.

dumbutu-schoolMet behulp van de ‘Action Aid the Gambia’ werden 4 lokaalblokken gebouwd. Hiervan staan er nu twee op instorten. In 2001 kreeg de school 3 nieuwe lokalen dankzij de stichting ‘Future in our hands’ ; een Zweedse liefdadigheidsinstelling.
De muur rondom het schoolterrein is mogelijk gemaakt door de Nederlandse stichting ‘Children of the Gambia’. Deze stichting werd hierbij gesteund door leerlingen van de Van der Reijdenschool uit Epe die voor dit doel sponsorgelden bijeen brachten.

In 2008 telt de school meer dan 400 leerlingen: Dit komt met name door de oprichting van de kleuterschool in 2006. De leerkrachten van de Nursery School worden betaald door de Nederlandse stichting ‘Children of the Gambia’ die ook voor de bouw van de schoollokalen heeft gezorgd. De Nursery School startte met 40 kinderen. In mei 2008 was dit aantal al opgelopen tot ruim 90. Hiermee is de maximum capaciteit van het gebouw bereikt. De laatste jaren is er een voortdurende wisseling in de leiding van de school geweest.

De Basic Cycle School in Nioro Jattaba

Ook in Nioro Jattaba steunt de stichting sinds 2006 kinderen die de ‘Basic Cycle School’ bezoeken. Deze school ligt in dezelfde omgeving als Dumbuto. De school ligt eigenlijk tussen twee dorpjes in: Nioro en Sankandi. De kinderen komen uit de wijde omgeving, vandaar de naam ‘Cycle School’. Ook oudere kinderen uit Dumbuto bezoeken deze school, omdat hier een Nursery School, een Lower Basic School en een Upper Basic School is. De school telt op dit moment meer dan 600 leerlingen. Er wordt dan ook een ‘ochtend school’ en een ‘middag school’ gedraaid. Voor de leerkrachten is dit een grote belasting. Daarnaast is het voor de kinderen die de middagschool bezoeken veel moeilijker om in de hitte van de middag de concentratie te bewaren.

De bevolking van de genoemde dorpen heeft – net als die van Dumbuto – vooral een landbouwachtergrond. Dit houdt in dat het land in het regenseizoen zoveel mogelijk dichtbij de rivier bewerkt wordt. Hier vind je vooral de rijstvelden. In de droge periode, januari tot en met juni, wordt er vooral gewerkt in de vrouwentuin. De vrouwen zijn dan sterk afhankelijk van de waterputten bij hun dorp. Over het algemeen staat de landbouw hier nog in de kinderschoenen. Er wordt op erg primitieve wijze met de natuur omgegaan. Kunstmest is nog weinig bekend en de stukken vruchtbaar land worden langzaam uitgeput.