Onderwijs in Gambia

Het lager onderwijs in Gambia is gratis. Sinds 2006 is het kleuter onderwijs in opkomst. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Tot 2008 begonnen de leerlingen op de LBS met het onderwijs. Ze doorlopen hier de groepen 1 t/m 6. Daarna gaan ze naar de 3 jarige Upper Basic School (een soort voortgezet lager onderwijs). Vervolgens wordt de basisopleiding, die eveneens 3 jaar duurt, afgemaakt op de Senior Secondary School (VMBO). Hierbij is meestal nog geen sprake van een beroepsgerichte opleiding. Hiervoor zijn de zogenaamde Skill trainingscentra opgericht.

dumbutu-schrijven-ventjesDe overheid financiert lagere scholen om les te kunnen geven. De bijdrage van de overheid is echter lang niet toereikend om alle kosten van het onderwijs te kunnen betalen. Het ontbreekt de scholen vaak aan de basisbenodigdheden zoals bordkrijt, pennen en schriften. Ook het onderhouden van de gebouwen en terreinen rondom de school schiet er vaak helemaal bij in. In onze ogen lijken deze bedragen voor schriftjes, een uniform en wat pennen niets. Toch moeten ouders vaak de moeilijke keuze maken wie van de kinderen ze wel of niet naar school kunnen laten gaan. De gezinnen zijn meestal groot. Ook komt het regelmatig voor dat één of beide ouders overleden zijn. Soms wordt de moeder, samen met haar kinderen, als tweede vrouw, geadopteerd door een andere man. Die moet dan twee of soms zelfs drie gezinnen onderhouden.

Kinderen die naar school gaan, moeten naast een kleine bijdrage in de materiaalkosten ook ieder jaar twee uniformen kopen. Dit is voor veel ouders, ondanks het gratis onderwijs, niet te bekostigen.

Wanneer kinderen naar school gaan, krijgen zij tussen de middag ook een eenvoudige warme maaltijd bekostigd vanuit het World Food Programme. Dit hebben de meeste kinderen ook hard nodig, omdat er thuis niet altijd voldoende gevarieerd voedsel is. Deze maaltijden worden door vrijwilligsters klaargemaakt. Dit geldt echter niet voor de kleuters. Het klinkt hard, maar kinderen die niet naar school kunnen gaan omdat ouders daar geen geld voor hebben, krijgen ook geen eten uit het WFP.

Daarom proberen wij zoveel mogelijk kinderen in ons werkgebied te sponsoren. Met een bijdrage van € 27,50 voor de Lower Basic School en € 37,50 voor de Secundary school kan een kind profiteren van onderwijs en voedsel. (de prijzen zijn berekend op een wisselkoers van 1 euro = 50 Dalassi, koers oktober 2013).

=