Schoolsponsorproject

Het schoolsponsorproject is de belangrijkste activiteit van de stichting. Primair doel is om zoveel mogelijk ouders van kinderen financieel te ondersteunen, zodat alle kinderen de kans krijgen om naar school te gaan. Deze ondersteuning vindt plaats door rechtstreekse betaling van schoolgelden en de verstrekking van schooluniformen. Daarnaast is het schoolbezoek van belang omdat alleen kinderen die naar school gaan dagelijks een maaltijd krijgen die door vrijwilligers is bereid en bekostigd wordt door het World Food Programme. Voor de toekomst van The Gambia is het uitermate belangrijk dat er geschoolde mensen zijn die het land naar een hoger niveau kunnen tillen.

Per auto duurt de reis naar de dorpen Dumbuto en Nioro Jattaba – gerekend vanaf de kustplaatsen – ongeveer 3 uur. De laatste jaren is er met buitenlandse steun veel aan de kwaliteit van de doorgaande wegen verbeterd. O.a. Balast Nedam heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Het gebied wordt zelden door toeristen of blanken bezocht. In het jaar 2000 heeft de Van der Reijdenschool in Epe een ontwikkelingsproject voor de Lowerbasicschool in Dumbuto ondersteund. Dit gebeurde toen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Kinderen van Gambia. Hierdoor zijn de eerste contacten tot stand gekomen.

Naast het schoolsponsorproject zijn er nevenprojecten waar de stichting zich voor inzet zoals het drinkwaterplan, de groentetuin en boomgaard, de schoolboerderij, het klamboeproject en het verstrekken van schoolpakketten voor de schoolgaande kinderen. Nu is er veel aandacht voor het opzetten van kleinschalige projecten. Recente voorbeelden hiervan zijn de naaischool in Dumbutu en de maalderij in Sankandi.