SKILL trainingscenter voor jongens

Ook is er in 2012 een eerste aanzet gegeven voor de start en inrichting van een SKILL trainingscentrum voor jongens in Sankandi. In de zomer van 2012 wordt onder leiding van de heer Alhagie Jammeh, oud schoolhoofd in Dumbutu en Nioro Jataba, en tevens voorzitter van Chifadep, begonnen met de opzet van een agrarische school. Op deze manier hopen wij aan jongens waarvoor verder onderwijs niet aanwezig is een mogelijkheid te bieden om hun kennis op het gebied van landbouw te vergroten. De wens is deze activiteit in de toekomst verder uit te breiden met een echt schoollokaal en mogelijk ook andere beroepsgerichte activiteiten.