Het drinkwaterplan

In het dorp Dumbuto wordt het water deels met handpompen opgepompt. Dit water wordt gebruikt als drinkwater, voor het koken van eten en het besproeien van het land. Sinds 2005 heeft een deel van het dorp ook stromend water. Degenen die hier gebruik van willen maken, moeten daar een vergoeding voor betalen. De ROF vindt veilig drinkwater erg belangrijk. De lagere school kan echter niet op dit systeem aangesloten worden. Daarom blijven goede waterputten van levensbelang. In de nieuw aangelegde schoolgroentetuin-boomgaard (2009) is ook een veilige waterput aangelegd. Als volgende speerpunt staat de realisatie van een waterpunt in Sankandi op de wensenlijst. Eén put in de vrouwentuin heeft de ROF in 2005 al kunnen renoveren. De ROF wil zich er nu voor inspannen twee andere waterputten in Dumbuto te renoveren.

waterpompen dumbutuIn juni 2008 zijn de eerste stappen gezet om de schoolboomgaard- groentetuin te realiseren. Dit project is vooral belangrijk om leerlingen al op jonge leeftijd te leren op een goede manier om te gaan met het eigen milieu. Ook het opwekken van interesse voor nieuwe landbouw ontwikkelingen zoals bemesting, kweken, roofbouw en alternatieve gewassen is erg belangrijk. Daarnaast kan de boomgaard-groentetuin een welkome aanvulling zijn op de schoolmaaltijd en mogelijk extra inkomsten voor de school geven.