De schoolgroentetuin en boomgaard

De huidige groentetuin (ook wel ‘vrouwentuin’ genoemd) van de vrouwen van Dumbuto is erg belangrijk; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en de tuin voorziet de gemeenschap van de nodige groenten. Dit vormt een belangrijke aanvulling op het eten dat verder voor het grootste deel uit couscous en rijst bestaat.

In 2009 heeft de ROF de schoolgroentetuin en boomgaard in Dumbutu in gebruik kunnen nemen. Het doel van dit project is tweeledig:
Enerzijds is het vooral bedoeld als een educatief project. De bevolking van Dumbuto leeft met name van de landbouw en ook voor de jongens die in de eigen omgeving willen en kunnen blijven wonen zal de landbouw erg belangrijk blijven. In de schoolgroentetuin kunnen de kinderen leren hoe zij het beste met de grond en de gewassen om moeten gaan. Wat betekent bemesten van de grond? Hoe voorkom je roofbouw? Zijn er ook andere, nieuwe gewassen die in dit klimaat goed willen groeien?

Anderzijds heeft dit project een economisch doel: De groenten en vruchten kunnen gebruikt worden om de schoolmaaltijden te verrijken met de nodige vitaminen. Ook kan bij een goede productie overgegaan worden tot de verkoop van groenten en fruit. Hierdoor kan er een financiële buffer opgebouwd worden waaruit toekomstige kosten betaald kunnen worden. Chifadep, onze Gambiaanse zusterorganisatie, zal hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.

Voor de realisatie van dit project is een stuk land ter grootte van een voetbalveld ommuurd. Er is een watervoorziening aangelegd en er zijn zaden, pootgoed en stekken en klein gereedschap aangeschaft. Het totale project heeft € 12.000,- gekost. In 2009 kon het project opgeleverd worden.