Schoolsponsorproject

Schoolsponsorproject

Het schoolsponsorproject is de belangrijkste activiteit van de stichting. Primair doel is om zoveel mogelijk ouders van kinderen financieel te ondersteunen, zodat alle kinderen de kans krijgen om naar school te gaan. Deze ondersteuning vindt plaats door rechtstreekse betaling van schoolgelden en de verstrekking van schooluniformen. Daarnaast is het schoolbezoek van belang omdat alleen kinderen […]